Serdecznie zapraszamy na kurs pierwszej pomocy oraz inne organizowane przez nasze Centrum profesjonalne szkolenia …

Centrum Szkoleniowe Uczymy Ratować to organizacja mająca na celu podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W jej skład wchodzą doświadczeni instruktorzy z wysokimi kwalifikacjami ratowniczymi. Kładziemy duży nacisk na jakość szkoleń, dlatego wszyscy instruktorzy pracują w służbach ratowniczych oraz nieustannie szkolą się biorąc udział w sympozjach, seminariach, warsztatach oraz konferencjach związanych z medycyną ratunkową i katastrof. Szkolenia i kursy pierwszej pomocy prowadzimy według najnowszych procedur i wytycznych Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji (ERC i PRC) oraz International Trauma Life Support (ITLS ).

Pierwsza pomoc – skuteczny kurs dla każdego. Każdy z nas może stać się świadkiem wypadku i potrzebować wiedzy niezbędnej do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Udzielenie pierwszej pomocy jest szczególnie istotne w pierwszych chwilach od zdarzenia aż do momentu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych. Co więcej, każdy jest zobligowany prawnie do udzielenia takiej pomocy. Prowadzimy szkolenie z pierwszej pomocy, które przygotowuje świadków wypadków i innych zdarzeń losowych do wykonania niezbędnych czynności ratujących zdrowie i życie. Dzięki kursom ich uczestnicy nabywają nie tylko umiejętności i wiedzę, ale zyskują także pewność działania i opanowanie, niezwykle istotne w stresowej sytuacji, jaką niewątpliwie jest pomoc poszkodowanym. Prowadzimy kursy zarówno dla osób prywatnych, dla funkcjonariuszy służb, a także dla osób związanych z opieką, wychowaniem i edukacją dzieci czy służb ochrony. Prawo wymaga, by w każdym zakładzie pracy był wyznaczony pracownik do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy na kursy zapraszamy również firmy i ich pracowników.

Ponadto przeprowadzamy również kursy i  szkolenia z KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy). Kwalifikowana Pierwsza Pomoc to szkolenie, którego ukończenie gwarantuje uzyskanie tytułu ratownika. Kursy KPP skierowane są m.in. do ratowników KSRG, OSP, PCK i innych organizacji, a także do ratowników górskich (GOPR, TOPR) i wodnych (WOPR, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – SAR) czy ratowników drogowych.

Nie pozostawaj obojętnym lub bezradnym wobec potrzeby niesienia ratunku dla ludzkiego życia. Dzięki profesjonalnemu szkoleniu możesz skutecznie udzielić pierwszej pomocy zarówno swoim bliskim jak i ofiarom wypadków oraz innych zdarzeń losowych.