• Szkolenie przypominające dla ratowników po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.  Między innymi:
  • Segregacja medyczna;
  • Procedury w KSRG;
  • Podstawy prawne;
  • Postępowanie z poszkodowanymi po urazach;
  • RKO;
  • Inne stany zagrożenia życia (epilepsja, cukrzyca, hipotermia, udar cieplny, oparzenia, odmrożenia);
  • Wsparcie psychiczne poszkodowanych;
  • Ratownictwo medyczne w trudnych warunkach.

Oferowane szkolenie z pierwszej pomocy jest dostosowywane dla każdego klienta indywidualnie wg potrzeb.

<< Wróć do działu oferta