Pracownicy ochrony są bardzo często świadkami zdarzeń występujących na terenie zakładów pracy, podczas patrolu, a także w trakcie interwencji. Sami również narażeni są na agresję i wynikające z tego urazy. Dlatego bardzo ważne, aby potrafili udzielić pierwszej pomocy. Szczególną uwagę podczas tego szkolenia zwracamy na urazy oraz ocenę bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia .

<< Wróć do działu oferta