Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie udzielała pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Szkolenie to jest przeznaczone właśnie dla tych osób. Przygotowuje do udzielenia pierwszej pomocy dostosowanej do potrzeb danego zakładu pracy lub instytucji, wezwania pomocy oraz innych czynności ratowniczych.

<< Wróć do działu oferta