Podziękowanie od dyrekcji SP nr 6 w Płocku.

Podziękowanie SP nr 6 w Płocku