Kurs obsługi automatycznego i półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego AED

Masz już przeszkolenie związane z pierwszą pomocą, ale kupiliście bądź macie zamiar dokonać zakupu AED? Konieczne będzie przeszkolenie wszystkich osób chcących go obsługiwać. Bez względu na to jaki model  posiadacie, przeszkolimy wszystkich uczestników tak, aby potrafili obsługiwać każdy Automatyczny i Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Oczywiście wydamy odpowiednie zaświadczenie poświadczające ukończenie takiego kursu.

<< Wróć do działu oferta