Kurs ten zawiera podstawowe czynności ratujące życie, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych, a także zmodyfikowany algorytm resuscytacji u dzieci i noworodków. Ponadto postępowanie w innych stanach zagrożenia życia (wstrząs, krwotoki, rany, porażenie prądem, hipotermia, odmrożenia),a także postępowanie z poszkodowanymi po urazie. Dodatkowo uczestnicy nauczą się obsługiwać AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny oraz otrzymają stosowne zaświadczenie.

<< Wróć do działu oferta